Metabolik Cerrahi Vakfı Hakkında

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı (MECEV), bilimsel çalışmalar yürüterek metabolik cerrahi yönteminin gelişmesine katkı sağlamak; sağlık alanında ve kamuoyunda farkındalık yaratmak hedefleriyle 2014 yılında kurulmuştur. Metabolik Cerrahi Vakfı; bilimsel bilgiler ışığında halkımızı metabolik sendrom ve metabolik cerrahi tedavisi hakkında bilgilendirici çalışmalar yürütür, sağlık çalışanlarına ve hekimlere eğitim faaliyetleri düzenler, bilimsel araştırmalar yaparak tip 2 diyabet hastalığını kökten tedavi eden metabolik cerrahi yönteminin gelişmesine katkı sağlar.

Metabolik Cerrahi Vakfı bünyesinde kurulan Metabolik Cerrahi Okulu ve Çalışma Grubu tarafından bir eğitim seferberliği başlatılmıştır. Eğitim projelerimizin hedefi, henüz hekimlerin bile çok iyi bilmediği metabolik cerrahi yöntemini Anadolu’nun dört bir yanına yayarak; diyabet hastalığının önlenebilir olduğunu anlatmaktır.  Bu sayede 1 yıl içinde 10’a yakın cerrah Türkiye’nin çeşitli yerlerinde metabolik cerrahi yöntemini uygulamaya geçirmiş; daha çok sayıda diyabetli hastanın kalıcı tedavi yöntemine erişmesi sağlanmıştır. Bugüne dek vakfımız bünyesinde 1200 Tip 2 diyabet  hastası metabolik cerrahi yönteminin uygulanmasıyla şeker hastalığından kurtularak sağlığına kavuşmuştur.

Vakfımızın en önemli hedeflerinden biri deobezite ameliyatları ve metabolik cerrahi arasında olan kavram karmaşasına son vermektir. Çoğu toplumda olduğu gibi bizim ülkemizde de ne yazık ki diyabet ameliyatı deyince mide bandı (kelepçe), tüp mide ve mide bypassı ameliyatları algılanmaktadır. Vakfımız metabolik cerrahinin obezite ameliyatlarından farklı bir konsept olduğunu ifade etme görevini de üstlenmiştir.