Metabolik Cerrahi

Metabolik Sendrom Nedir?

Kilo fazlalığı, diyabet, kolesterol ve tansiyon yüksekliği ile seyreden tabloya Metabolik Sendrom denir. Son 30 yılda; metabolik sendrom ve özellikle tip 2 diyabet tüm dünyayı tehdit eden global bir sağlık problemi haline gelmiştir.

Dünya nüfusunun 1,1 milyarının kilolu ve yaklaşık 400 milyonunun da obez olduğu bilinmektedir. Obeziteye eşlik eden en önemli hastalıkların başında Tip 2 Diyabet gelir. 2004 yılında dünyada 150 milyon Diyabet hastası olduğu ve bu sayının 2025 yılında 300 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tüm diyabetiklerin yaklaşık yüzde 90’ını Tip 2 diyabetik hastalar oluşturmaktadır.Tüm dünyada sağlık giderleri için yapılan harcamaların yüzde 25’lik bölümü obezite, diyabet ve bunlara bağlı sağlık sorunları için yapılmaktadır.

Metabolik Cerrahi Nedir?

Tip 2 Diyabet hastalarının ameliyat yöntemi kullanılarak tedavi edilmesine metabolik cerrahi denir. Tip 2 Diyabet’in yaygın bilinen ve uygulanan klasik tedavi yöntemi, eğitim + diyet + egzersiz + ilaç kullanımıdır. Ancak kimse ömür boyu diyet ve egzersiz yapamaz. Tüm bu tedavilere rağmen hastalık ilerleyici bir seyir gösterebilir; yoğun insülin kullanımında bile istenilen sonuçlar alınmaz. İşte metabolik cerrahi; Tip 2 Diyabet hastaları için en etkili alternatif tedavi yöntemidir.

Tip 2 Diyabet’in cerrahi tedavisi dünyada 10 yıldır uygulanıyor. Türkiye’deki ilk şeker hastalığı ameliyatı 2011 yılında Doç. Dr. Alper Çelik tarafından gerçekleştirildi.

Metabolik cerrahinin temel felsefesi ciddi kilo problem olmayan Tip 2 diyabet hastalarının ameliyatla tedavi edilmesidir. Metabolik cerrahi ameliyatları ince bağırsaklarda yer değiştirme işleminin yapıldığı bir operasyondur. Ameliyatla ince bağırsağın başlangıç ve son kısımlarının yeri değiştirilerek insülin hormonları aktif hale getiriliyor. Bu sayede hasta hem ömür boyu diyabet ilacı almaktan kurtulur hem de vitamin ve mineral bağımlısı olmaz.

Ameliyat sayesinde hastalar hem diyabet gibi hayati bir hastalıktan hem de bir ömür boyu mahkum oldukları ilaç ve insülinden kurtulurlar. Cerrahi yöntemle; diyabete eşlik eden obezite, yüksek tansiyon, kolesterol, trigiliserid, kilo fazlalığı ve uyku apnesi gibi sorunlar da kalıcı olarak çözümlenir.

Metabolik cerrahi tedavisinde başarı oranı yüzde 90’ın üzerindedir.

İleal İnterpozisyon Nedir?

Tip 2 Diyabet’in tedavi edildiği en geliştirilmiş metabolik cerrahi yöntemidir.Tip 2 Diyabetle birlikte hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği, kilo fazlalığı gibi metabolik sendrom bileşenlerinin tümünü İlealinterpozisyon ameliyatı ile tedavi etmek mümkündür.

İlealİnterpozisyon; mide, oniki parmak bağırsağı ve ince bağırsakları içeren bir işlemdir. Midenin sol üst dış kısmı kapatılarak dışarı alınır; mide ile oniki parmak bağırsağı arasındaki bağlantı kapatılarak midenin yönü aşağıya çevrilir. Ve ince bağırsağın son kısmı ile başlangıç kısmı yer değiştirilir.

Bu ameliyatla insülin direncine neden olan hormonlar by-pass edilerek insülin duyarlılığını artıran hormonlar aktif hale getirilir. Yüzde 90 oranında başarı sağlanan ameliyat sonuçları; hastalarda insülin kullanımına gerek kalmadan kan şekerinin normale döndüğünü ortaya koymuştur.

Tip 2 Diyabet Oranı

  • Tip 1 Diyabet
  • Tip 2 Diyabet

Metabolik Cerrahi Nedir?