Projeler

Metabolik Cerrahi Okulu; Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı’nın projelerinden biri olarak 2015 yılında hayata geçirilmiştir. Vakıf bünyesinde kurulan Metabolik Cerrahi Okulu’nun amacı; şeker hastalığının kökten tedavisi olan metabolikcerrrahi yönteminin daha fazla hekim tarafından uygulanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Ücretsiz ve tam zamanlı eğitimler için adaylarda daha önce bazı eğitimlerden geçmiş olmaları şartı aranır. Metabolik Cerrahi Okulu’nun, 1 yılda verdiği mezun sayısı 24’tür. Bu sayede şeker hastalığının kökten tedavisine yönelik uygulamalar sadece İstanbul değil Anadolu’da da uygulanmaya başlanmış, böylece daha çok hasta için tedaviye erişim fırsatı sağlanmıştır.

Eğitim 3 modülden oluşuyor

Metabolik cerrahi eğitimleri; genel cerrahi hekimlerinin dışında tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine, ameliyathane teknikerliği ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri veya mezunlarına üst kariyer yapma fırsatı sunuyor. 3 ayrı modül ve toplam 105 saatten oluşan eğitimler, klinik visit’leri, hasta takipleri, poliklinik uygulamaları, gözlemci olarak ameliyat takibi, retrospektif veya gözlemsel çalışma gibi etkinlikleri kapsıyor. Genel cerrahi uzmanları ise en az 10 saatlik laparoskopik simülasyon sonrasında metabolik cerrahi yöntemini uygulayabilecek yetkinliğe ulaşıyor.

Sertifikalar uluslararası

Yüksek seviyeli kalite kontrol süreci sonunda başarıyla programı tamamlayan öğrencilere uluslararası düzeyde eğitim aldığını gösteren bir sertifika veriliyor. Böylece dünya çapında sadece 6 ülkede 8 hekim tarafından uygulanan metabolik cerrahi yöntemi; yeni nesil hekimlere de aktarılmaktadır.

+90 212 234 33 64

Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu; Metabolik Cerrahi operasyonlarının yaygınlaşmasını ve standartlaşmasını sağlamak için Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı (MECEV) çatısı altında kurulan ticari amaçları olmayan bir kuruluştur. Çalışma Grubu; hekimlere ve diğer sağlık profesyonellerine metabolik sendromun tedavisinde efektif tedavi seçenekleri sunan bu cerrahi ameliyatları tanıtma, anlatma, literatür sunma, prospektif ve retrospektif çalışma ve staj yapma gibi olanaklar sunar. Çalışma Grubu kapsamında eğitim alan her hekim için; MECEV standartlarında görsel ve yazılı mazlemeler sağlanır. Böylece hekimler tüm hastane ve takip süreçlerini bu standart materyaller ve protokoller üzerinden yürütür. Hekimler aynı zamanda MECEV’in destek verdiği ulusal ve uluslararası veri tabanlarıyla verilerini paylaşır. Bu sayede tıp literatürüne ülkemiz kaynaklı daha fazla klinik araştırma kazandırılmış olacaktır. Daha çok efektif verinin toplanması, metabolik cerrahi uygulamalarıyla ilgili genel yanılgıların önüne geçilmesine de katkı sağlayacaktır.

+90 212 234 33 64

Metabolik TV Projesi; Metabolik Cerrahi Vakfı’nın eğitim faaliyetlerine materyal oluşturmak; bilgilendirici çalışmalar kapsamında tanıtım filmleri hazırlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Projelerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster misiniz?

+90 212 234 33 64 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.